„SYSABA” – zdalny przyjaciel terapeuty behawioralnego
Szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Teams
Termin:26.08.2023r.
Czas trwania:10h
Szczegóły:

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE poprzez Microsoft Teams

SYSABA jest asystentem terapeuty behawioralnego - pozwala na korzystanie z bazy programów, tworzenie programu behawioralnego, korzystanie z aplikacji tabletowej do prowadzenia bieżących notowań

 

Więcej o SYSABA możesz przeczytać tutaj: www.sysaba.eu

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatu praktycznych umiejętności. W trakcie trwania Uczestnicy zapoznają się z systemem oraz ćwiczą praktycznie umiejętności: pisania programów, oprogramowywania notowań, prowadzenia notowań, wprowadzania danych o pacjentach/ uczniach oraz analizy danych na wykresach elektronicznych.

Szkolenie prowadzone w ramach działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej (RSPO: 278963). Przed zapisem na szkolenie należy zapoznać się z REGULAMINEM (tutaj regulamin).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI I PODPISAĆ ODRĘCZNIE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  - tutaj formularz do druku ORAZ PRZESŁAĆ SKAN NA ADRES: formularz@pstb.org

BRAK UZUPEŁNIENIA FORMULARZA SKUTKUJE ODMOWĄ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA!!!

 

Instrukcje:

Uczestnicy: terapeuci behawioralni PLTB i kandydaci na terapeutę behawioralnego (minimalny wymóg- ukończony kurs bazowy i rejestracja na platformie www.terapeutabehawioralny.pl)

Cena: 250,00 zł 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie 10 dni przed szkoleniem na konto:

PKO Bank Polski S.A.

III Oddział w Krakowie

62 1020 2906 0000 1702 0354 0879    z dopiskiem SYSABA, imię i nazwisko uczestnika.

Osoby chcące otrzymac fakturę na placówkę proszone są o kontakt z biurem PLTB: biuro@pstb.org

Harmonogram:
26.08.2023 od 09:00 do 17:00
Lokalizacja: ONLINE/organizowane przez PSTB KRAKÓW,