Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3-modułowy)
ONLINE
Termin:10-12.05.2024r oraz 07-09.06.2024r.
Czas trwania:46 h
Szczegóły:

Wszelkie pytania dotyczące szkolenia, płatności, faktury, proszę kierować bezpośrednio do prowadzących, bądź na: biuro@magis.edu.pl

Program szkolenia:

MODUŁ 1

TEORETYCZNE PODSTAWY STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWANIA

●      Behawioryzm. Stosowana analiza zachowania. Wstęp

●      Prawa uczenia się. Warunkowanie klasyczne. Warunkowanie sprawcze

●      Konsekwencje zachowań. Wzmacnianie. Karanie

●      Bodźce poprzedzające zachowania. Bodźce kontrolujące. Operacje motywujące

●      Pomiar zachowań

MODUŁ 2

TECHNIKI UCZENIA OPARTE NA STOSOWANEJ ANALIZIE ZACHOWANIA

 

●      Stosowana analiza zachowania w terapii zaburzeń rozwoju

●      Dostosowywanie środowiska do potrzeb osoby

●      Motywowanie do nauki i pracy

●      Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego

●      Uczenie nowych umiejętności

●      Metody nauczania: metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, tworzenie łańcuchów zachowań, plany aktywności

●      Generalizacja i utrzymanie efektów terapii

●      Dokumentowanie przebiegu procesu uczenia

MODUŁ 3

PRACA NAD ZACHOWANIAMI TRUDNYMI W OPARCIU O STOSOWANĄ ANALIZĘ ZACHOWANIA

 

●      Odkrywanie funkcji zachowań - ocena funkcjonalna

●      Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami: strategie proaktywne, strategie reaktywne

●      Tworzenie planu modyfikacji zachowań i dokumentowanie jego realizacji

●      Aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

Adresaci:

  • nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni profesjonaliści chcący poznać podstawy stosowanej analizy zachowania i terapii behawioralnej
  • osoby chcące w przyszłości uzyskać kwalifikacje zawodowe dla terapeutów behawioralnych w systemie Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego (więcej informacji na stronie www.terapeutabehawioralny.pl)

 

Instrukcje:

Organizatorem szkolenia jest ośrodek Magis.

Prosimy o niedokonywanie wcześniejszej opłaty za szkolenie - informacje dotyczące terminu płatności i rachunku bankowego będą przysyłane mailowo przez organizatora. 

Wszelkie pytania dotyczące szkolenia proszę kierować do prowadzących

(Anna Skierczyńska, Wojciech Sekta) bądź na: biuro@magis.edu.pl

Harmonogram:
10.05.2024 od 16:30 do 20:00
11.05.2024 od 09:00 do 17:00
12.05.2024 od 09:00 do 17:00
07.06.2024 od 16:30 do 20:00
08.06.2024 od 09:00 do 17:00
09.06.2024 od 09:00 do 17:00
Lokalizacja: ONLINE/MAGIS,