ETYKA W STOSOWANEJ ANALIZIE ZACHOWANIA
LETNIA SZKOŁA TERAPII BEHAWIORALNEJ // SZKOLENIE ONLINE
Termin:10 -11.07.2024r
Czas trwania:15h
Szczegóły:

LETNIA SZKOŁA TERAPII BEHAWIORALNEJ


SZKOLENIE W FORMIE ONLINE poprzez Microsoft Teams

Szkolenie prowadzone w ramach działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego CZARABA – PSTB, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.

RSPO: 278963
RIS: 2.12/00118/2023

Przed zapisem na szkolenie należy zapoznać się z REGULAMINEM (tutaj regulamin).

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  - tutaj formularz

BRAK UZUPEŁNIENIA FORMULARZA SKUTKUJE ODMOWĄ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA!!! OSOBY, KTÓRE TAKI FORMULARZ JUŻ WYPEŁNIŁY Z OKAZJI INNEGO SZKOLENIA NIE MUSZĄ TEGO ROBIĆ POWTÓRNIE.

Program kursu:

 

Terapeuci behawioralni dysponują metodami, które zmieniają zachowania innych ludzi, a tym samym znacząco wpływają na ich życie oraz życie osób z ich otoczenia. W związku z tym na terapeutach behawioralnych spoczywa ogromna odpowiedzialność związana z wykonywaną pracą.

Szkolenie podejmuje temat znaczenia refleksji etycznej w działaniach prowadzonych przez terapeutów behawioralnych związanych z wyznaczaniem celów terapii, wyborem metod czy rzetelnością wykonywanej pracy.
 
Poniższe zagadnienia, dokumenty i etyczne zapisy będą przedstawione i omówione w oparciu o analizę przypadków:
1. Znaczenie etyki w pracy terapeuty behawioralnego
2. 9 podstawowych zasad etycznych
3. Rys historyczny
4. Dokumenty opisujące standardy postępowania osób pracujących w obszarze terapii behawioralnej
5. Omówienie kodeksu etycznego Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego
6. Inne dokumenty obowiązujące w Polsce zawierające etyczne zapisy
a. Dokumenty chroniące prawa naszych klientów
b. Dokumenty regulujące zasady postępowania zawodowego
Instrukcje:

Warunkiem uczestnictwa w kursach licencyjnych jest ukończenie kursu  "TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY"

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o dokonanie opłaty 10 dni przed szkoleniem na konto:

PKO Bank Polski S.A.

II Oddział w Krakowie

62 1020 2906 0000 1702 0354 0879

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska, daty i nazwy szkolenia.

Osoby,  które potrzebują fakturę z odroczonym terminem płatności dla pracodawcy, proszone są o przesłanie danych drogą mailową.

biuro@pstb.org

tel. 505 232 756

Harmonogram:
10.07.2024 od 09:00 do 15:00
11.07.2024 od 09:00 do 15:00
Lokalizacja: ONLINE/organizowane przez PSTB KRAKÓW,