WAŹNA INFORMACJA dla wszystkich uczących się w systemie PLTB!

Ze względu na dużą osób zainteresowanych kształceniem w PLTB (aktualnie mamy już przeszło 1000 zalogowanych użytkowników Platformy!), biuro PLTB podjęło decyzję o druku nakładu indeksów.

Indeksy będą do nabycia w biurze PLTB, po zamówieniu mailowym na adres: platforma@pltb.pl oraz wniesieniu jednorazowaj opłaty 50,00 zł za indeks na konto PSTB: 62 1020 2906 0000 1702 0354 0879 

Równocześnie informujemy, że wszystkie dotychczas wydane indeksy zachowują swoją ważność!!! 

Przypominamy jednak, że od lutego 2015 r. powinny być one numerowane. Wszystkich posiadaczy nienumerowanych indeksów, prosimy zatem o kontakt z biurem PLTB (telefoniczny 12-642-27-90 lub 800-155-221) celem nadania numeru indeksu. 

Zwracamy również uwagę, że kandydat do tytułu terapeuty behawiroalnego, posiadający indeks, powinien w swoim profilu wpisać numer posiadanego dokumentu. 

Pozdrawiamy- Biuro PLTB