Uchwała numer 1/U/2022 z dnia 02.02.2022 r.

Kapituła PLTB zdecydowała, że terminy regulaminowe ulegają przedłużeniu nie dalej niż do dnia 30.09.2022 r.

Niedotrzymanie terminu wiąże się ze skreśleniem z listy PLTB.