11 marca 2015r.
Kapituła PLTB podjęła decyzję o konieczności nowelizacji regulaminu PLTB; planowana data publikacji zmian to 1 maja 2015 r.
5 luty 2015r.
biuro PLTB zatrudniło nowego pracownika biurowego - p. Justynę Burdę, która będzie odpowiadać na wszystkie Państwa pytania kierowane do nas drogą mailową platforma@pltb.org oraz telefoniczną pod bezpłatnym nr 800-155-221
luty 2015r.
rozpoczęły się prace nad zmianami na stronie www.terapeutabehawioralny.pl i dodaniem do niej nowych funkcjonalności - już niedługo każdy uczestnik systemu będzie mógł rejestrować się na staże i szkolenia online oraz oceniać system i tworzyć własne podstrony.
wrzesień 2014r.
dobre wiadomości z SWPS - poza dotychczasowymi w Warszawie i Sopocie ruszył nabór na studia podyplomowe z zakresu SAZ także w Katowicach (kier. kierunku dr Przemysław Bąbel) i Poznanu (kier. kierunku dr Anna Ziółkowska).
maj 2014 r.
na forum Infolinii PSTB http://aba-autyzm.org/forum/ stworzono Kącik terapeuty behawioralnego - czyli miejsce wymiany informacji dla wszystkich osób w systemie
9 kwietnia 2014r.
Zebranie Kapituły: sformułowanie i ostateczne przyjęcie nazwy i logo PLTB; ustalenie listy podmiotów współpracujących, rozszerzenie oferty szkoleniowej, określenie koniecznych zmian w regulaminie PLTB, ustalenie kierunków dalszych prac nad rozwojem systemu.
1 luty 2014r.
uruchomienie strony www.terapeutabehawioralny.pl
14 grudnia 2013r.
Zebranie Kapituły systemu wraz z prowadzącymi w jego ramach kursy; analiza i ujednolicenie programu szkoleń; ustalenie koniecznych zmian.
10 września 2011r.
III zebranie Komisji.
30 kwietnia 2011r.
opublikowanie skompletowanych List terapeutów i superwizorów na stronach internetowych organizacji zawiadujących
8 kwietnia 2011 r.
II Zebranie Komisji nadzorującej działania w zakresie tworzenia i utrzymania Listy Terapeutów Behawioralnych - ostateczne sformułowanie listy terapeutów i superwizorów.
1 luty 2011 r.
Zebranie Komisji nadzorującej działania w zakresie tworzenia i utrzymania Listy Terapeutów Behawioralnych.
do 31 stycznia 2011 r.
pierwszy termin składania wniosków o wpis na listę terapeutów behawioralnych (I ścieżka)
od 1 stycznia 2011 r.
rozpoczynają się szkolenia i staże obowiązujące do uzyskania tytułu terapeuty behawioralnego.
październik - grudzień 2010 r.
prace nad regulaminem, dokumentacją i składowymi systemu.
październik 2010 r.
zebranie współdziałąjących Zarządów PSTB i PTPB skutkujące podjęciem wspólnej uchwały o stworzeniu systemu licencjonowania terapeutów behawioralnych.