Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przyjazny Domek" w Białymstoku
Staż w Przedszkolu
Opis stażu:

 

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przyjazny Domek” to miejsce terapii i edukacji dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju - głównie z autyzmem. Wiodącą metodą pracy w placówce jest Stosowana Analiza Zachowania.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości oraz potrzeb. Codzienną opiekę nad oddziałem sprawuje trzech terapeutów. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w systemie indywidualnym oraz grupowym.

 

Realizacja stażu odbywa się poprzez:

  • zapoznanie się z organizacją pracy placówki,
  • analizę dokumentacji,
  • obserwację zajęć oraz pracę z dzieckiem pod kierownictwem terapeuty behawioralnego.

 

Instrukcje:

 

Osoba ubiegająca się o zrealizowanie godzin stażowych w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Przyjazny Domek proszona jest o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia indywidualnego grafiku.

Ilość godzin realizowanych w ramach stażu zależy od drogi uzyskiwania tytułu terapeuty behawioralnego.

Staż może być realizowany od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-13.30.


Koszt jednego dnia stażu (5 godzin) wynosi 50 zł.

 

Każdemu stażyście placówka przydziela „opiekuna stażu”, który organizować będzie przebieg stażu.

 

Osobami odpowiedzialnymi za staż na terenie placówki są:

 

Ewa Karolczuk, tel.519 081 200

Monika Smólska, tel. 501 517 131

 

sekretariat@przyjaznydomek.com.pl

Adres: ul. Przyjazna 39, 15-666 Białystok

 

Termin realizacji stażu: grudzień 2016 – czerwiec 2017

 

Lokalizacja: Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przyjazny Domek” Białystok, 15-666 Białystok, ul. Przyjazna 39
Wybierz dostępne dni aby zapisać się na ten staż
Dostępne miejsca
Twoje terminy
Brak miejsc
Termin niedostępny
Terminy, na które zapisałeś się w przeszłości
Wybierz dni stażu, na które chcesz się zapisać!
Wybrałeś terminy:
Cena:
0