[2020/21] Staż w Niepublicznych Szkołach Specjalnych "Umiem" w Krakowie prowadzonych przez PSTB
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Umiem" i Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "Umiem"
Opis stażu:

W przypadku wystąpienia objawów sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, gorączka, utrata węchu, objawy gastryczne), prosimy o bezwzględne odwołanie stażu. Stażysta prezentujący objawy zostanie poproszony o niezwłoczne opuszczenie terenu szkół.

Szkoły prowadzone są przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Uczniowie z ASD i niepełnosprawnością intelektualną różnych stopni, o różnym poziomie funkcjonowania.

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "UMIEM", w której obowiązek szkolny realizują uczniowie w wieku od 6 do 18 lat, w  klasach realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego oraz klasach pracujących w oparciu o Behawioralne Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (BIPETy),
  • Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "UMIEM", do której uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym lub niepełnosprawnością sprzężoną, w wieku do 24 lat, pracujący w klasach 2 - 3 osobowych oraz  realizujący część programów w większej grupie. Prowadzone są także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, do 25. roku życia. Uczenie w oparciu o BIPET, mocno koncentrujący się na kształtowaniu umiejętności prezawodowych, niezależnego funkcjonowania i rozwijaniu komunikacji.

Formy realizacji stażu: obserwacja, analiza dokumentacji, obserwacja uczestnicząca.

Istnieje możliwość równoległego stażu w Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB. Terminy ustalane są indywidualnie z Kierownikiem ATB z uwagi na tryb pracy jednostki.

Instrukcje:

Stażyści przez cały czas realizacji stażu w budynku MUSZĄ mieć założoną maseczkę i zdezynfekować ręce! W przypadku zakwalifikowania Krakowa do strefy żółtej lub czerwonej, należy dodatkowo korzystać z jednorazowych rękawiczek.

Kontakt: stazekrakow@pltb.pl, tel. 514 032 323

Około tygodnia przed rozpoczęciem stażu otrzymacie Państwo mail z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w stażu i regulaminem jego realizacji. W przypadku wcześniejszej rezygnacji - prosimy o przekazanie takiej informacji na powyższy adres.

Adres: os. Wysokie 7, 31-819 Kraków (budynek SP nr 104, piętro 2.)

Godziny pracy szkoły: 830 do 1430 (szkoła podstawowa; oddział "0" - do godz. 1330) i 830 do 1520 (szkoła przysposabiająca do pracy)

(Ambulatorium od 1530 do zakończenia konsultacji, ok. 2-3 godzin, w takiej samej cenie jak szkoły)

Stażyści proszeni są o pojawianie się ok. 825. W strefie żółtej konieczne jest mierzenie temperatury przed wejściem; proszę pozwolić najpierw wejść do szkoły uczniom.

Możliwe jest robienie zdjęć pomocy terapeutycznych i opisów sal lekcyjnych. Prosimy o nieujmowanie w kadrze wizerunku uczniów.

Pytania do terapeutów prosimy kierować tylko w sytuacjach, kiedy uczniowie są zajęci aktywnościami samodzielnymi, przy których nie wymagają asysty. W razie wątpliwości proszę zwracać się z prośbą o wyjaśnienia do dyrekcji.

Możliwe jest zapoznawanie się z dokumentacją terapii uczniów. Proszę zwracać się każdorazowo do dyrekcji.

Podana cena stażu jest ceną brutto. Płatności można dokonywać zarówno przed rozpoczęciem stażu, jak i po jego zakończeniu, w biurze Stowarzyszenia.

Lokalizacja: Niepubliczne Szkoły UMIEM, Osiedle Wysokie 7, 31-819 Kraków
Wybierz dostępne dni aby zapisać się na ten staż
Dostępne miejsca
Twoje terminy
Brak miejsc
Termin niedostępny
Terminy, na które zapisałeś się w przeszłości
Wybierz dni stażu, na które chcesz się zapisać!
Wybrałeś terminy:
Cena:
0