[2022/23] Staż w Zespole Niepublicznych Szkół "Umiem" w Krakowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Umiem" i Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "Umiem"
Opis stażu:

ZNSS "Umiem" w Krakowie prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Naukę w szkołach realizują uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną (ASD i niepełnosprawnością intelektualną różnych stopni, ewentualne inne niepełnosprawności), o różnym poziomie funkcjonowania.

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "UMIEM", w której obowiązek szkolny realizują uczniowie w wieku od 6 do 18 lat, w  klasach realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego oraz klasach pracujących w oparciu o Behawioralne Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (BIPETy),
  • Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "UMIEM", do której uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym lub niepełnosprawnością sprzężoną, w wieku do 24 lat (25 lat w przypadku podopiecznych Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego) pracujący w klasach 3-4 osobowych oraz  realizujący część programów w większej grupie, zwłaszcza pracę taśmową. Uczenie w oparciu o BIPET, mocno koncentrujący się na kształtowaniu umiejętności prezawodowych i zawodowych, niezależnego funkcjonowania i rozwijaniu komunikacji.

Formy realizacji stażu: obserwacja, analiza dokumentacji, praca pod nadzorem terapeuty.

Waruniem odbycia stażu jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.

REGULAMIN REALIZACJI STAŻU PLTB W ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH „UMIEM” W KRAKOWIE

Istnieje możliwość równoległego stażu w Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB. Terminy ustalane są indywidualnie z Biurem PSTB z uwagi na tryb pracy jednostki.

Instrukcje:

Stażysta prezentujący objawy chorobowe (kaszel, katar, gorączka, objawy gastryczne, etc) zostanie poproszony o niezwłoczne opuszczenie terenu szkół.

 

Kontakt: stazekrakow@pltb.pl, tel. 514 032 323

Adres: os. Wysokie 7, 31-819 Kraków (budynek SP nr 104, piętro 2.)

Godziny pracy szkoły: 830 do 1430 (szkoła podstawowa; oddział "0" - do godz. 1330) i 830 do 1520 (szkoła przysposabiająca do pracy)

(Ambulatorium od 1530 do zakończenia konsultacji, ok. 2-3 godzin, w takiej samej cenie jak szkoły)

Stażyści proszeni są o pojawianie się ok. 825. W związku ze środkami bezpieczeństwa epidemiologicznego może istnieć konieczność mierzenia temperatury przede wejściem do szkoły.

 

Cena:  24, 60 zł brutto/godzinę zegarową

Płatności można dokonać przed realizacją stażu, w trakcie (do kasy Stowarzyszenia, wyłącznie gotówką), albo po realizacji stażu na podstawie faktury z indywidualnie ustalonym terminem płatności.

Niniejszy formularz rezerwacji przyjmuje jako liczbę godzin: 6 godzin zegarowych dziennie i względem niej oblicza stawkę za rezerwację. W przypadku zmian wymiaru godzinowego, należy poinformować Biuro Stowarzyszenia.

 

Od trzeciego dnia stażu, Państwo Stażyści będą proszeni do pracy pod nadzorem terapeutów.

 

Możliwe jest robienie zdjęć pomocy terapeutycznych i opisów sal lekcyjnych. Prosimy o nieujmowanie w kadrze wizerunku uczniów.

Pytania do terapeutów prosimy kierować tylko w sytuacjach, kiedy uczniowie są zajęci aktywnościami samodzielnymi, przy których nie wymagają asysty. W razie wątpliwości proszę zwracać się z prośbą o wyjaśnienia do dyrekcji.

Możliwe jest zapoznawanie się z dokumentacją terapii uczniów. Proszę zwracać się każdorazowo do dyrekcji.

Możliwa jest indywidualna konsultacja ze szkolnymi superwizorami, w miarę ich dostępności. Należy każdorazowo ustalić termin z superwizorem.

 

Nie jesteśmy w stanie pośredniczyć w rezerwacji noclegów, ani rekomendować bazy noclegowej. Szkoła nie dysponuje również miejscami parkingowymi.

 

W drugim semestrze zastrzegamy sobie możliwość odwołania części staży (2 dni) z uwagi na wycieczkę szkolną, której termin zostanie ustalony w porozumieniu z Rodzicami Uczniów w trakcie roku szkolnego.

 

W przypadku rezygnacji ze stażu - prosimy o informację.

Prowadzący:
mgr Ewa Kuliga
Lokalizacja: Niepubliczne Szkoły UMIEM, Osiedle Wysokie 7, 31-819 Kraków
Wybierz dostępne dni aby zapisać się na ten staż
Dostępne miejsca
Twoje terminy
Brak miejsc
Termin niedostępny
Terminy, na które zapisałeś się w przeszłości
Wybierz dni stażu, na które chcesz się zapisać!
Wybrałeś terminy:
Cena:
0