Staż w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych "Umiem" w Krakowie
staż w szkołach
Opis stażu:

ZNSS "Umiem" w Krakowie prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.

Naukę w szkołach realizują uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną (ASD i niepełnosprawnością intelektualną różnych stopni, ewentualne inne niepełnosprawności), o różnym poziomie funkcjonowania.

  • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "UMIEM", w której obowiązek szkolny realizują uczniowie w wieku od 6 do 18 lat, w  klasach realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego oraz klasach pracujących w oparciu o Behawioralne Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (BIPETy),
  • Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "UMIEM", do której uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym lub niepełnosprawnością sprzężoną, w wieku do 24 lat (25 lat w przypadku podopiecznych Zespołu Rewalidacyjno-Wychowawczego) pracujący w klasach 3-4 osobowych oraz  realizujący część programów w większej grupie, zwłaszcza pracę taśmową. Uczenie w oparciu o BIPET, mocno koncentrujący się na kształtowaniu umiejętności prezawodowych i zawodowych, niezależnego funkcjonowania i rozwijaniu komunikacji.

Formy realizacji stażu: obserwacja, analiza dokumentacji, praca pod nadzorem terapeuty.

Warunkiem odbycia stażu jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.

REGULAMIN REALIZACJI STAŻU PLTB W ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH „UMIEM” W KRAKOWIE

Istnieje możliwość równoległego stażu w Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB. Terminy ustalane są indywidualnie z Biurem PSTB z uwagi na tryb pracy jednostki.

Instrukcje:

Kontakt: stazekrakow@pltb.pl, tel. 514 032 323

Adres: os. Wysokie 7, 31-819 Kraków (budynek SP nr 104, piętro 2.)

Godziny pracy szkoły: 830 do 1430 (szkoła podstawowa)  i 830 do 1520 (szkoła przysposabiająca do pracy)

(Ambulatorium od 1530 do zakończenia konsultacji, ok. 2-3 godzin, w takiej samej cenie jak szkoły)

Stażyści proszeni są o pojawianie się ok. 825

Ważne: w razie braku możliwości zrealizowania stażu w zarezerwowanym terminie Stażysta zobowiązany jest do odwołania go poprzez informację telefoniczną (514032323- sekretariat ZNSS "Umiem" w Krakowie) lub mailową stazekrakow@pltb.pl lub sekretariat@umiem.org)

Prowadzący:
Ewa Kuliga
Lokalizacja: Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych "Umiem" w Krakowie, Osiedle Wysokie 7, 31-819 Kraków
Wybierz dostępne dni aby zapisać się na ten staż
Dostępne miejsca
Twoje terminy
Brak miejsc
Termin niedostępny
Terminy, na które zapisałeś się w przeszłości
Wybierz dni stażu, na które chcesz się zapisać!
Wybrałeś terminy:
Cena:
0