Staż w KROK PO KROKU - Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin
Opis stażu:

Staż odbywa się na terenie Fundacji, pod kierownictwem terapeuty behawioralnego. Stażyści stają się częścią zespołu i uczestniczą w pracy terapeutycznej, dzięki czemu czerpią z doświadczenia i wiedzy naszych specjalistów. Stały i swobodny kontakt z terapeutami stwarza stażystom okazję do zadawania pytań na bieżąco.

Staż składa się z części teoretycznej i praktycznej. Każdy stażysta ma swojego opiekuna, którego zadaniem jest pomoc merytoryczna i praktyczna.

Celem stażu jest pomoc absolwentom psychologii i pokrewnych kierunków w rozpoczęciu praktyki zawodowej, rozbudowanie warsztatu pracy osób już pracujących zawodowo z dziećmi o nietypowym rozwoju, jak również zapewnienie możliwość odbycia praktyk potrzebnych do uzyskania tytułu zawodowego „terapeuty behawioralnego”.

Długość stażu pod kątem uzyskania tytułu zawodowego terapeuty behawioralnego zależy od wybranej ścieżki – tzw. „Drogi pozyskiwania i uznawania kwalifikacji zawodowych dla terapeutów behawioralnych.”

(patrz Regulamin PLTB: http://terapeutabehawioralny.pl/uploads/user/REGULAMIN_PLTB.pdf)

Instrukcje:

Zasady stażu:

Obserwacja zajęć prowadzonych przez terapeutów Fundacji.

Bezpośrednia praca z podopiecznym z autyzmem pod opieką Opiekuna Stażu.

Zapoznanie się z dokumentacją podopiecznego.

Staż kończy się testem i otrzymaniem zaświadczenia.

W zależności od potrzeb można zaplanować - 20/40/60 godzin stażu.

Staż jest odpłatny; stawka za 20 godzin zegarowych to 300 zł.

Każda osoba, która ubiega się o zrealizowanie godzin stażowych w Fundacji KROK PO KROKU kontaktuje się mailowo lub telefonicznie w sprawie zagrafikowania terminu stażu. Jako placówka szkoleniowa jesteśmy elastyczni w układaniu indywidualnych terminów stażowych. Związane jest to z tym, iż osoby zainteresowane stażem z reguły mają zobowiązania zawodowe, zatem Fundacja idąc ku potrzebom stażysty zapewnia możliwość ułożenia indywidualnego grafiku stażu. Taka elastyczność w grafikowaniu stażu jest metodą sprawdzoną, która odpowiada obu stronom.

Koordynatorem staży na terenie Fundacji jest Dorota Zawada

telefon: (22) 885 12 48,

697 11 44 53

adres mailowy: staz@krokpokroku.org

Lokalizacja: KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin, ul. Zaściankowa 92 lok. 4, 02-989 Warszawa
Wybierz dostępne dni aby zapisać się na ten staż
Dostępne miejsca
Twoje terminy
Brak miejsc
Termin niedostępny
Terminy, na które zapisałeś się w przeszłości
Wybierz dni stażu, na które chcesz się zapisać!
Wybrałeś terminy:
Cena:
0