TERAPIA BEHAWIORALNA W TEORII I PRAKTYCE - 3-MODUŁOWY KURS BAZOWY
Szkolenie organizowane w Poznaniu
Termin:02 - 04.10. 2020 r. oraz 06 - 08.11. 2020 r.
Czas trwania:45 h
Szczegóły:

Szczegółowy program kursu:

MODUŁ I - Teoretyczne podstawy stosowanej analizy zachowania

Podstawowe terminy; Metody; Zastosowanie; Skuteczność; Aspekty etyczne

 

MODUŁ II - Podstawowe narzędzia stosowanej analizy zachowania w uczeniu nowych umiejętności

  1.      Wybrane metody i techniki uczenia: metoda wyodrębnionych prób; uczenie sytuacyjne; skrypty; plany aktywności
  2.      Budowanie motywacji do uczenia się
  3.      Tworzenie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego: analiza poziomu funkcjonowania (arkusze obserwacji zachowań, w tym VB – MAPP);  umiejętności kluczowe (opis zachowania docelowego, sposób uczenia, generalizacja, dokumentowanie): podejmowanie współpracy, kontakt wzrokowy, tworzenie pojęć,  naśladowanie,  reakcje słuchacza, komunikowanie się
    -       umiejętności społeczne: model wprowadzania w grupę rówieśniczą,  umiejętności komunikacyjne (umiejętności konwersacyjne, współpraca w czasie zabawy, zachowania przyjacielskie), umiejętność zarządzania emocjami (samokontrola, empatia, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych)
    -       samodzielne funkcjonowanie: umiejętności samoobsługowe,  umiejętności prezawodowe,  umiejętności zawodowe,  umiejętności domowe,  spędzanie wolnego czasu

 

MODUŁ III - Praca z zachowaniami nieakceptowanymi społecznie lub utrudniającymi uczenie się

  1.      Definicja zachowań trudnych
  2.      Analiza funkcjonalna zachowania
  3.      Opracowanie strategii postępowania: zapobieganie i uczenie nowych prawidłowych zachowań, postępowanie w przypadku wystąpienia trudnego zachowania
Instrukcje:

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z osobami z autyzmem i zespołem asprgera -

▪ nauczycieli, ▪ terapeutów, ▪ pracowników PP-P, DPS, ŚDS, WTZ, OPS i in.
▪ rodziców,  ▪ opiekunów

Ukończenie szkolenia jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym
do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.
Szczegóły na stronie 
www.terapeutabehawioralny.pl

Szkolenie  przygotowuje do certyfikatu terapeuty behawioralnego
- uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu 3 stopni szkolenia zgodnie 
z procedurą Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej

Opłata :  1230 zł   / faktura /
można wpłacać w ratach, tak aby na 3 tyg. przed terminem była pełna kwota za kurs


Kontakt /organizator www.SzkoleniaBehawioralne.pl

Zgłoszenia i informacje przyjmowane są mailowo biuro@szkoleniaBehawioralne.pl
 

Przed wpłatą prosimy o kontakt czy są wolne miejsca.  Decyduje kolejność wpłat.
pytania proszę kierować pod nr 696-454-905
Liczba uczestników szkolenia jest organiczna - decyduje kolejność wpłat.  

SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka
Kolejowa 22, Zalewo 14-230 , powiat iławski
NIP 583-115-41-22
Rejestr Instytucji Szkoleniowych RIS 2.28/00132/2019
 

Harmonogram:
02.10.2020 od 16:00 do 19:30
03.10.2020 od 08:00 do 17:00
04.10.2020 od 08:00 do 13:30
06.11.2020 od 16:00 do 19:30
07.11.2020 od 08:00 do 17:00
08.11.2020 od 08:00 do 13:30
Prowadzący:
dr Beata Urbaniak
Monika Chróst-Woźniak
Cena:1230.00 zł Zgłoszenia i informacje przyjmowane są mailowo biuro@szkoleniaBehawioralne.pl
Lokalizacja: Poznań, Poznań