TRENING JEDZENIA: PRACA Z DZIECKIEM PREZENTUJĄCYM WYBIÓRCZOŚĆ POKARMOWĄ I INNE TRUDNOŚCI Z KARMIENIEM
Szkolenie organizowane w Warszawie
Termin:30.05.2020
Czas trwania:10 h
Szczegóły:

Kurs jest oferowany w ramach systemu PLTB i może być wykorzystany przeze osoby posiadające tytuł Terapeuty Behawioralnego do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Kurs jest traktowany w ramach systemu PLTB jako „kształcenie ustawiczne”.

 

Cel szkolenia:  zapoznanie uczestników z rodzajami trudności z karmieniem prezentowanych przez dzieci z zaburzeniami rozwoju, metodami oceny behawioralnej takich trudności (tj. szczegóły sytuacji oraz powodów, dla których dzieci nie chcą jeść pewnych pokarmów ) oraz technikami ich niwelowania. W skład szkolenia wchodzi przedstawianie przykładów na nagranych fragmentach sesji i prezentacja pomocy naukowych. Przewidziane są także ćwiczenia praktyczne.

Uczestnicy szkolenia: szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi z autyzmem oraz dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu wydane przez  KROK PO KROKU – Fundację na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin.

 

Prowadzący szkolenie: dr Monika Suchowierska-Stephany,  BCBA-D

Instrukcje:

Godziny szkolenia: 9:00-17:30                                  

 

Termin szkolenia: 30 maja 2020 roku

 

Miejsce szkolenia:  KROK PO KROKU - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

                               02-989 Warszawa

                               ul. Zaściankowa 92 lok. 1 

Cena szkolenia: 400,00 zł

 

Promocja: Dla osób zainteresowanych również uczestnictwem w szkoleniu „Trening czystości: praca z dzieckiem prezentującym trudności z załatwianiem potrzeb fizjologicznych” w dniu 31 maja 2020 roku, oferujemy pakiet promocyjny w/w szkoleń w cenie: 650,00 zł/dwa szkolenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty na konto

Volkswagen Bank directNr konta: 16 2130 0004 2001 0419 2704 0001

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@krokpokroku.org

lub pod nr tel.  22 885 12 48

Harmonogram:
30.05.2020 od 09:00 do 17:30
Lokalizacja: Warszawa, Zaściankowa 92/4, Warszawa Fundacja Krok po Kroku