„Terapia behawioralna w teorii i praktyce”- 3 modułowy kurs bazowy
Szkolenie online prowadzone na żywo poprzez platformę MS Team
Termin:cz. I: 22-24.05.2020 i cz.II: 29-31.05.2020
Czas trwania:46 godzin (2 spotkania w kolejne piątki od 16.00-20.00 i 4 spotkania sobota niedziela w godzinach 9.00-16.00)
Szczegóły:

Program:

1 spotkanie:

 1. Behawioryzm z perspektywy historycznej;
 2. Czym jest Stosowana Analiza Zachowania i jakie jest jej miejsce we współczesnej nauce?
 3. Obszary zastosowania Stosowanej Analizy Zachowania;
 4. Teoria uczenia w praktyce;
 5. Cele i zasady SAZ;
 6. Podstawy SAZ w terapii, czyli kształtowanie motywacji;
 7. Czego i jak uczyć?
 8. diagnoza funkcjonalna
 9. tworzenie programu terapeutycznego
 10. techniki nauczania
 11. dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;

2 spotkanie:

 1. Czego i jak uczyć- kontynuacja
 2. tworzenie programu terapeutycznego
 3. techniki nauczania
 4. dokumentowanie przebiegu procesu uczenia;
 5. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.
 6. Behawioralne rozumienie trudnych zachowań;

Pro- i reaktywne sposoby radzenia z trudnymi zachowaniami w oparciu o hierarchię Foxx’a.

Instrukcje:

Cena: 990,00 zł brutto (istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych- zapytania prosimy kierować na biuro@pstb.org)

Harmonogram:
22.05.2020 od 16:00 do 20:00
23.05.2020 od 09:00 do 16:00
24.05.2020 od 09:00 do 16:00
29.05.2020 od 16:00 do 20:00
30.05.2020 od 09:00 do 16:00
31.05.2020 od 09:00 do 16:00
Prowadzący:
dr Nela Grzegorczyk- Dłuciak
mgr Ewa Kuliga
Cena:990.00 zł podana cena jest ceną brutto; istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych
Lokalizacja: ONLINE / Kraków,