Etyka w Stosowanej Analizie Zachowania
ONLINE
Termin:15-16 maja 2021 r.
Czas trwania:
Szczegóły:
Adresaci szkolenia:
- terapeuci behawioralni oraz kandydaci na terapeutów behawioralnych
- nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, terapeuci i inni profesjonaliści pracujący w placówkach specjalnych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób niepełnosprawnych intelektualnie posiadający podstawową wiedzę na temat stosowanej analizy zachowania
Program szkolenia:

Terapeuci behawioralni dysponują metodami, które zmieniają zachowania innych ludzi, a tym samym znacząco wpływają na ich życie oraz życie osób z ich otoczenia. W związku z tym na terapeutach behawioralnych spoczywa ogromna odpowiedzialność związana z wykonywaną pracą.

Szkolenie podejmuje temat znaczenia refleksji etycznej w działaniach prowadzonych przez terapeutów behawioralnych związanych z wyznaczaniem celów terapii, wyborem metod czy rzetelnością wykonywanej pracy.

Poniższe zagadnienia, dokumenty i etyczne zapisy będą przedstawione i omówione w oparciu o analizę przypadków:

 1. Znaczenie etyki w pracy terapeuty behawioralnego
 2. 9 podstawowych zasad etycznych
 3. Rys historyczny
 4. Dokumenty opisujące standardy postępowania osób pracujących w obszarze terapii behawioralnej
 5. Wybrane dokumenty Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Zachowania (ABAI)
 6. Omówienie kodeksu etycznego Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego
 7. Inne dokumenty obowiązujące w Polsce zawierające etyczne zapisy
  a. Dokumenty chroniące prawa naszych klientów
  b. Dokumenty regulujące zasady postępowania zawodowego
Instrukcje:

Informacje dotyczące terminu i rachunku bankowego do płatności będą przysyłane mailowo przez organizatora - MAGIS, kontakt: biuro@magis.edu.pl

Harmonogram:
15.05.2021 od 09:00 do 16:00
16.05.2021 od 09:00 do 16:00
Lokalizacja: ONLINE,