Analiza zachowania w organizacjach
ONLINE
Termin:14 czerwca 2021 r.
Czas trwania:4 godziny zegarowe + przerwa
Szczegóły:

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE

Celem szkolenia jest przegląd informacji o zastosowaniu analizy zachowania w organizacjach i zarządzaniu: historii, miejsca w obrębie nauk o zachowaniu, obszarów zainteresowania i często stosowanych interwencji. Uczestnicy uzyskają również wiedzę o podstawowych pojęciach (o ile te nie pokrywają się z ogólną terminologią stosowanej analizy zachowania), literaturze i organizacjach branżowych. Szkolenie adresowane jest do analityków zachowania, którzy zarządzają zespołem, chcą poszerzyć swój horyzont o zastosowaniach nauki o zachowaniu lub poszukują możliwości pracy poza tradycyjnymi obszarami.

Plan szkolenia: 

1. Miejsce OBM w naukach o zachowaniu: 
a. Historia 
b. Badacze i praktycy 
c. Organizacje branżowe i publikatory 
2. Systematyka:
a. Zarządzanie wydajnością (Performance Management)
b. Bezpieczeństwo behawioralne (Behavior-based Safety)
c. Analiza systemów behawioralnych (Behavioral Systems Analysis)
3. Obszary badań i częste techniki interwencji:
a. Feedback
b. Przywództwo behawioralne
c. Interwencje na bodźcach poprzedzających w organizacji
d. Architektura organizacji i interwencje systemowe
e. Szkolenie f. Płaca g. Sprzedaż
4. Horyzonty:
a. ACT i elastyczność psychiczna w miejscu pracy
Instrukcje:

Adresaci szkolenia: terapeuci behawioralni, zwłaszcza osoby zarządzające zespołem; kandydaci z ukończonym co najmniej kursem bazowym (szkolenie NIE JEST szkoleniem specjalizacyjnym w rozumieniu Regulaminu PLTB!)

Cena: 250 zł brutto (istnieje możliwość zwolnienia z 23% VAT w przypadku opłacania szkolenia ze środków publicznych- zapytania prosimy kierować na biuro@pstb.org)

Harmonogram:
14.06.2021 od 16:00 do 20:30
Prowadzący:
Paweł Bakalarz
Cena:250.00 zł
Lokalizacja: ONLINE,